Svenska Solipsistiska Sällskapet - SOLO

om solipsism bli medlem! bevis för att bara jag existerar om SOLO


Om solipsism

Den solipsistiska rörelsen började med att en "person" i mitt undermedvetna fick för sig, inte bara att han existerade, utan också att bara han existerade. Denna barocka idé fick till slut mig att inse att det bara är jag som existerar och att alla andra bara finns i mitt undermedvetna.Om SOLO

Efter ett tag så märkte jag, och många med mig, att många, trots att de inte finns, upplever det som kränkande när man berättar detta. De vägrar inse sin egen ickeexistens. Därför har jag och några av de "personer" i mitt undermedvetna som också tror att bara de finns grundat en förening - SOLO. Medlemmarna i SOLO förbinder sig att acceptera att övriga medlemmar i SOLO inte kommer acceptera att de inte finns och därigenom kan vi med gemensamma krafter övertyga alla övriga "personer" i mitt huvud att de inte finns.

En medlem av SOLO måste erkänna 3 olika ontologiska kategorier:
1) Medlemmen själv. Detta är den status saker som existerar har. (Rent tekniskt stämmer detta inte helt eftersom det bara är jag som existerar, men övriga medlemmar ville inte gå med på att jag skulle vara ensam i denna kategori)

2) Övriga medlemmar av SOLO. Denna kategori är också bara en formsak eftersom de andra medlemmarna envist hävdar att de existerar och därför inte i någons föreställningsvärld vill sammanföras med icke-medlemmar. (vilka alla är överens om att de inte finns).

3) Icke-medlemmar. Detta är kategorin för allt som inte finns. Till exempel enhörningar, bilar och "personer" som inte är medlemmar i SOLO.

Varje medlem av SOLO anser sig själv tillhöra kategori 1, att alla andra medlemmar tillhör kategori 2 (Detta blir ju lite snett, eftersom det då finns "personer" i mitt undermedvetna som inte tror att jag existerar helt och hållet. Men hur skulle de kunna finnas om inte jag fanns när dom bara finns i mitt huvud? Den paradoxen har de ofta svårt att klara sig ur. Dessutom gör de mig inte så mycket vad de tycker eftersom de ändå inte finns) samt att alla övriga tillhör kategori 3.

Bevis för att bara jag existerar

Många har svårt att acceptera att bara jag existerar fast det vid det här laget är en etablerad vetenskaplig sanning. Ett bevis går som följer:


Axiom:
1) Jag finns.
2) Två saker som finns upplever varandra som existerande.
3) Alla och allt som upplevs som existerande existerar, om de inte finns, i det undermedvetna hos någon som finns.

antagande: Det finns någon person P sådan att ~(P = Jag)

(Redan här blir det hela orimligt men vi fortsätter för stringensens skull)

Av detta följer att P skulle uppleva att jag existerar samt att jag skulle uppleva att P existerar. Jag skulle alltså, eftersom jag finns, inte nödvändigtvis finnas i Ps eller mitt undermedvetna.

Resten av beviset lämnas som en övning åt läsaren.bli medlem!


Om du är beredd att erkänna övriga medlemmar i SOLO såsom tillhörande kategori 2 ovan så är du välkommen att söka medlemskap i SOLO. Övriga medlemmar, existerande (jag) lika väl som icke existerande (övriga) kommer då acceptera att du också nästan finns (vilket, med tanke på att du inte finns är tämligen generöst av oss) och förvänta sig att du hjälper till att övertyga övriga fiktiva personer i mitt undermedvetna att de inte finns. Fyll i din e-mailadress nedan så lagras den i en databas på servern. (vilken ju, precis som allt annat på internet, inte finns; så vänta dig inte att det kommer fungera.)

webmaster