JENS-NYTT


EKONOMI

Världsekonomin står inför en omställning under de närmaste åren när litteratur och dataspel båda går samman i och ersätts av interaktiva soloäventyr online. I denna nya typ av medier kan man editera spelarjagets val i varje situation och på så sätt själv hjälpa till att bygga äventyret. "Lite som i verkligheten" - kommenterar Svenska Akademiens ständige sekreterare som egentligen heter något annat.

VETENSKAP

Den senaste i raden av skandaler som drabbat etymologi-bloggen Om ordens ursprung har fått namnet "Etymologate" och gäller påstådda faktafel i bloggens etymologier. Svenska Akademiens ständige sekreterare som egentligen heter Lars går så långt som att säga att det mesta bara är påhitt. dessutom slarvas det med svenska språkets konventioner för stora och små bokstäver.

FILOSOFI

Svenska Solipsistiska Sällskapet SOLOs hemsida firar i dagarna tio år utan minsta uppdatering. "Det är den sortens kontinuitet som bygger trovärdighet" kommenterar Svenska Akademiens ständige sekreterare trovärdigt. JENS-NYTT försökte nå företrädare för föreningen för en kommentar men finns enligt uppgift inte.

BOTANIK

Forskare inte särskilt knutna till till exempel CERN alls har funnit ett sätt att veta vilken art ett träd tillhör utan att fota det med en bildigenkänningsapp. Metoden, som kallas LÖV AT FIRST SIGHT, går ut på att lära sig hur löven ser ut på olika träd och sedan jämföra det faktiska trädets löv med hur man kommer ihåg att olika löv ser ut.

SPELTEORI

Det klassiska spelteoretiska problemet "Fångarnas dilemma" kretsar i sin upprepade form kring strategier för att hitta samarbete, bestraffa andras egoism eller komma undan med sin egen. STRIP ITERATED PRISONER'S DILEMMA ställer spelaren mot motspelare med olika strategi.

SERIER

JENS-NYTT lanserar nu en årligen uppdaterad seriestripp som kretsar kring den främre halvans av elefanter betraktelser kring internet, i något avseende korrekta men djupt märkliga genitivkonstruktioner, världen som den är och allt däremellan. Svenska Akademiens ständige sekrethare kommenterar FRONT HALF FANTS : "Det är lätt att tänka sig vilket enorm genomslagskraft en sån serie skulle kunna ha, om den bara var avsevärt mycket bättre till form och innehåll"